Gravació en directe de l'estrena de l'obra The Musketeers, del compositor Óscar Navarro, acompanyats per la Banda Municipal de Palma sota la direcció de Juan Miguel Romero.

The Musketeers
Oscar Navarro

Kelarnit
José Rafael Pascual Vilaplana

DVD de l'estrena de l'obra Kelarnit, amb la Banda Municipal de Bilbao i sota la direcció del propi compositor José Rafael Pascual Vilaplana.